Välkommen till Pavlic Store

Om webbplatsen


Allmän information

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet använder vi XHTML 1.0 Strict, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.


Webbläsare

Pavlic Store fungerar i alla vanliga webbläsare som följer ovan nämnda standarder. Information går att läsa även med äldre webbläsare fast utan formgivningen.


Behandling av personuppgifter

Pavlic Store förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig, kan du läsa mer om våra grundläggande principer för behandling av dina personuppgifter.


Kakor (Cookies)

På webbplatsen används kakor (cookies). Läs mer om våra kakor.


Ansvarig för Pavlic Store

Pavlic Store AB är ansvarig för att innehållet på Pavlic Store och de e-tjänster som finns på webbplatsen är enligt gällande lag.


Missbruk av tjänst

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Pavlic Store, förbehåller sig Pavlic Store AB rätten att neka användare tillgång till Pavlic Store och de tjänster som tillhandahålls. I grövre fall kommer även en polisanmälan att behandlas.


Har du synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något som rör Pavlic Store är du välkommen att kontakta oss.


Senast uppdaterad: 2012-07-01

Vänligen vänta...

Poof. It disappeared into thin air. Like magic.

Fortsätt handla